Norrlands-jarn-logga

Kontakta säljare

+46 70 650 41 20

Miljö & kvalitet

NJM:s hela idé är att bidra till att våra framtida generationer ska ha en miljömässigt bra värld att ta över. 

Miljö & kvalitet

NJM:s hela idé är att bidra till att våra framtida generationer ska ha en miljömässigt bra värld att ta över. Vi strävar efter att hålla högsta möjliga leverans av miljö- och kvalitetstänk.

För miljöns skull tar vi gärna fakturor via pdf, info@norrlandsmetall.se. Vi sänder gärna fakturor och självfakturor via mail eller sms. Kontakta oss för upplägg av adresser.

Miljöpolicy:
NJMAB jobbar med återvinning på ett sätt som bidrar till hög förädlingsnivå och med minimal miljöpåverkan. Målsättningen är att inget ska behöva gå till deponering och att material som sämst skall energiåtervinnas. Kan det återvinnas så skall det återvinnas, är NJMAB:s vision.

Speciellt inom transporter skall NJMAB arbeta med fulla lass, moderna ekipage och seriösa åkerier som delar våra värderingar. Material försorteras och prepareras så att lastningar sker snabbt och smidigt.

Alla anställda inom NJMAB skall medverka till att denna miljöpolicy efterlevs.

070 650 41 20